Започнете от тук
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР >> ОКОЛНА СРЕДА

Решихме да посветим една секция от нашият уебсайт на информирането и обучението относно проблемите свързани с околната среда. Искаме да споделим с вас няколко малки идеи, с които да направим животът си по природосъзобразен. Надяваме се, че вие ще ги споделите с други и заедно ще окажем положително влияние върху природата, хората и планетата като цяло.

Защо използването на енергията от слънцето оказва положително влияние върху природата?

  • Ако използваме слънчева енергия, за да захраним един милион домакинства с електричество, ще имаме ефекта, които премахването на 850 000 автомобила, би оказал върху природата.
  • Фотоволтаичните системи не замърсяват въздуха. Дори когато включим целия жизнен цикъл на панелите, следата от CO2, която оставят те е само 15% в сравнение с CO2, който отделят електроцентралите, които използват въглища. Основна част в тази следа заема необходимото за производството на панелите електричество, което идва от централи с изкопаеми горива.
  • Фотоволтаичните системи не замърсяват водните ресурси.
  • Фотоволтаичните системи оставят реките да текат свободно и за разлика от ВЕЦ-овете не заливат с вода цели долини, с всичко което им се изпречи на пътя.
  • Имат практически неизчерпаем източник на енергия, за разлика от електроцентралите, които използват изкопаеми горива. Освен това „горивото” пристига директно в точката на производство, без допълнителни вредни емисии свързани с доставката му.
  • Фотоволтаичните системи нямат движещи се части - перки, генератори или други подобни, което ги прави лесни за поддръжка и абсолютно безшумни.


© СЪНЛАЙТ ЕООД |      Помисли преди да разпечаташ | дизайн | CruiseTourBG