Започнете от тук
БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Бизнес клиенти

Инвестицията в бизнес, чиято продукция намира 100% реализация на пазара не е за изпускане. Преследвайки целите на Европейския съюз в областта на енергетиката, България е приела насърчителни мерки, стимулиращи производството на електричество от алтернативни източници на енергия. Освен преференциалните цени, по които се изкупува тази електроенергия, държавата задължава електроразпределителни дружества да изкупуват цялото произведено количество.

Ето как ще ви погнем в изграждането на един такъв бизнес:

  • Ще получите професионалната ни помощ, съвети и изпълнение от началото до края на целия инвестиционен процес.
  • Проектът ви ще бъде резултат от сериозен инженеринг, за да е оптимизиран спрямо условията и изискванията, които имате.
  • Ще можете да избирате между няколко опции за финансиране.
  • Ще се погрижим за всички детайли вместо вас.
  • Ще получите цялата необходима информация, що се отнася до фотоволтаичните системи и инвестирането в тях.


© СЪНЛАЙТ ЕООД |      Помисли преди да разпечаташ | дизайн | CruiseTourBG